.Pomagamy

Rozdzia 1

To窺amo嗆 i cele

Artyku 1. - "Legion Ma造ch Dusz Mi這siernego Serca Jezusa", nazywany tutaj "Legionem", jest ruchem duchowo軼i, bior帷ym pocz徠ek w charyzmacie za這篡cielki Ma貪orzaty, kt鏎a pod wp造wem 豉sk mistycznych otrzymanych od Pana, sprecyzowa豉 cele i 鈔odki poprzez "Przes豉nia Mi這軼i Mi這siernej do Ma造ch Dusz", nazwanych dalej "Przes豉niem".

Artyku 2. - W jedno軼i z Papie瞠m i Kolegium Biskup闚, Legion uczestniczy w trosce ca貫go Ko軼io豉, aby wzbudzi w ka盥ym ochrzczonym 篡w 鈍iadomo嗆 wezwania do 鈍i皻o軼i, kt鏎e to wezwanie wyp造wa z powo豉nia, otrzymanego na chrzcie 鈍i皻ym. Legion przynosi swoj specyficzn odpowied przez g這szenie "Mi這軼i Mi這siernej Serca Jezusa".

Artyku 3. - Duchowo嗆 jest ewangeliczna: proponuje ona w陰czenie si w dzieci璚two duchowe po linii 鈍i皻ej Teresy z Lisieux i ws逝chanie si w "Przes豉nie Mi這軼i Mi這siernej do Ma造ch Dusz". Jest ona skupiona na mi這軼i Pana naszego Jezusa Chrystusa: stara si Go ukocha i szerzy mi這嗆 do Niego przez wstawiennictwo chwalebnej Dziewicy Maryi. Id帷 po linii ca趾owitej wierno軼i Ko軼io這wi, Legion stara si, by wszyscy przyj瘭i i wiernie wype軟iali ca貫 nauczanie i decyzje Magisterium, jako wyraz konkretnej mi這軼i do naszego Pana i jako lekarstwo na kryzys wiary w drugiej po這wie XX wieku.

Artyku 4. - Metod u鈍i璚enia jest modlitwa o dzia豉lno嗆 apostolsk. Modlitwa karmi si Pismem 安i皻ym, medytowanym przy pomocy "Przes豉 Mi這軼i Mi這siernej". Tej modlitwie towarzyszy odmawianie R騜a鎍a. Stara si ona wzbudzi postaw zaufania i pokory. Ta modlitwa oddania si znajduje swoj gwarancj autentyczno軼i w praktyce mi這軼i bli幡iego, ze zwr鏂eniem szczeg鏊nej uwagi na najubo窺zych duchowo i materialnie. Dzia豉nie apostolskie Legionu polega na rozszerzaniu "Or璠zia Mi這siernej Mi這軼i do Ma造ch Dusz" we wszystkich krajach 鈍iata, gdzie Legion jest za這穎ny i we wszystkich mo磧iwych j瞛ykach. Legion bierze w ten spos鏏 sw鎩 udzia w misji ewangelizacyjnej.

Artyku 5. - Legion tworz grupy Ma造ch Dusz, nazywane "wysepkami 鈍i皻o軼i", kt鏎ych cz這nkowie zbieraj si co najmniej raz w miesi帷u. Grupy te pomagaj w u鈍i璚aniu si i przyczyniaj si do ewangelizacji zgodnie z zasadami ruchu.

Artyku 6. - "Legion Ma造ch Dusz Mi這siernego Serca Jezusa" jest stowarzyszeniem prywatnym wiernych, ciesz帷ym si osobowo軼i prawn w Ko軼iele, czego dowodem jest niniejszy statut, zaaprobowany dekretem biskupa Liege, w zgodzie z kanonami 299 3 i 322 2 kodeksu prawa kanonicznego.

Artyku 7. - Legion jest stowarzyszeniem o powo豉niu uniwersalnym. Jego dzia豉lno嗆 roztacza si daleko poza granice diecezji Liege. Wprowadzenie ruchu do innej diecezji wymaga zgody pisemnej biskupa danej diecezji, zgodnie z kanonami 322 2 i 312kodeksu prawa kanonicznego.

Artyku 8. - "Wyspy 鈍i皻o軼i" z danej diecezji stanowi grup diecezjaln.

Artyku 9. - "Wyspy 鈍i皻o軼i" mog tworzy zgrupowania krajowe, je郵i istniej w trzech r騜nych diecezjach tego samego kraju. Je瞠li nie ma ich dosy w jakim kraju, by stworzy zgrupowanie krajowe w oczekiwaniu na ten moment "Wyspy 鈍i皻o軼i" ju istniej帷e wejd w sk豉d dowolnie wybranego zgrupowania innego kraju.


Rozdzia 2
Siedziba centralna

Artyku 10. - "Legion Ma造ch Dusz Mi這siernego Serca Jezusa" ma swoj siedzib centraln w Cheveremont w diecezji Liege (Belgia).

Artyku 11. - Legion posiada tam swoje "Centrum Mi璠zynarodowe" kt鏎e jest miejscem spotka, formacji i siedzib w豉dz naczelnych stowarzyszenia.

Rozdzia 3
W豉dze

Artyku 12. - Legion Ma造ch Dusz podlega nadzorowi miejscowego Ordynariusza, tak w diecezji Liege jak i we wszystkich innych diecezjach, gdzie obecno嗆 Legionu uzyska豉 pisemn zgod danego biskupa.

Artyku 13. - Moc tego prawa nadzoru, do Ordynariusza miejscowego nale篡, zgodnie z kanonem 305 1, dbanie o to, by nieskazitelno嗆 wiary i obyczaj闚 by豉 zachowana i by nadu篡cia nie wkrada造 si do dyscypliny ko軼ielnej. Do niego tak瞠 nale篡, wed逝g kanonu 323 2, czuwanie nad tym, aby wykonywanie apostolatu Legionu by這 skierowane ku dobru wsp鏊nemu.

Artyku 14. - Legion jest kierowany przez Rad G堯wn, sk豉daj帷 si z co najmniej pi璚iu cz這nk闚. Cz這nkowie ci wybierani s przez Walne Zgromadzenie ruchu wi瘯szo軼i 2/3 g這s闚, z wyj徠kiem Za這篡cielki i duszpasterza mi璠zy narodowego, kt鏎zy s cz這nkami z urz璠u. Cz這nkowie wybrani Rady G堯wnej s nimi na okres trzech lat i mog by wybrani powt鏎nie. W ci庵u ca貫go okresu ich kadencji mog by odwo豉ni poprzez Walne Zgromadzenie wed逝g niniejszych statut闚.

Artyku 15. - Rada G堯wna wybiera z po鈔鏚 swoich cz這nk闚 prezesa, nazwanego r闚nie "Moderatorem", jednego lub kilku prezes闚 (wice moderator闚) jednego sekretarza i jednego skarbnika.

Artyku 16. - Rada G堯wna nie mo瞠 dyskutowa wa積ie bez obecno軼i co najmniej po這wy swoich cz這nk闚 plus jeden. Decyzje s ustalane prost wi瘯szo軼i g這s闚 prezes (czyli moderator mi璠zynarodowy) dysponuje dwoma g這sami w przypadku r闚nej ilo軼i g這s闚 w ka盥ym g這sowaniu w Radzie G堯wnej.

Artyku 17. - Z powody rozrostu Legionu poza diecezj Liege prezes jest poprzez sam fakt Moderatorem mi璠zynarodowym stowarzyszenia. Jego wyb鏎 musi by potwierdzony przez biskupa Liege.

Artyku 18. - Funkcja sekretarza i skarbnika mo瞠 by powierzona jednej i tej samej osobie. Duszpasterz mi璠zynarodowy mo瞠 by mianowany wiceprezesem, ale nie mo瞠 by prezesem.

Artyku 19. - Rada G堯wna ustanawia kierunki og鏊ne 篡cia i apostolstwa Legionu jak r闚nie kierunek dotycz帷y formacji duchowej cz這nk闚 Legionu.

Artyku 20. - Rada G堯wna strze瞠 wierno軼i t逝macze "Przes豉nia" i strze瞠 tak瞠 praw wydawania. Za這篡cielka przyzna豉 jej wy陰czno嗆 na zarz康zanie prawami wydawniczymi zachowuj帷 dla siebie pe軟e prawo do decydowania o tych sprawach.

Artyku 21. - Rada G堯wna udziela zgody na tworzenie nowych "Wysp 鈍i皻o軼i" i potwierdza wyb鏎 ich odpowiedzialnych to potwierdzenie i ustanowienie mog by oddane w r璚e odpowiedzialnych za zgrupowania narodowe.

Artyku 22. - Rada G堯wna okre郵a zgrupowania narodowe "Wysp 鈍i皻o軼i" i potwierdza wyb鏎 ich poszczeg鏊nych moderator闚.

Artyku 23. - Walne Zgromadzenie Legionu sk豉da si z cz這nk闚 z urz璠u, wchodz帷ych do niego, tj. z Za這篡cielki i duszpasterzy mi璠zynarodowego, dalej: z trzech cz這nk闚, wybranych na okres trzech lat, kt鏎ych mandat mo瞠 by przed逝穎ny, oraz cz這nk闚 wybranych na okres trzech lat przez zgrupowania narodowe. To Walne Zgromadzenie zbiera si ka盥ego roku w dniach, ustalonych przez Rad G堯wn. Cz這nkowie, kt鏎zy nie mog przyby, mog powierzy komu sw鎩 g這s. Walne Zgromadzenie jest prawnie ukonstytuowane bez wzgl璠u na ilo嗆 cz這nk闚 obecnych, czy te reprezentowanych.

Artyku 24. - Walne Zgromadzenie jest kompetentne w: nominacjach i odwo豉niach cz這nk闚 Rady G堯wnej, ustalaniu bud瞠tu i wydatk闚, ustanawianiu corocznych sk豉dek, rozwi您aniu stowarzyszenia. Ten ostatni punkt jest zarezerwowany interwencji Biskupa Liege, zgodnie z przepisami, zawartymi w art. 46 niniejszego statutu.

Artyku 25. - Zgrupowania krajowe odbywaj swoje w豉sne zgromadzenia, je郵i to jest mo磧iwe, ka盥ego roku, lub przynajmniej co trzy lata.

Artyku 26. - Zgromadzenie zgrupowania krajowego sk豉da si z delegat闚 "Wysp 鈍i皻o軼i". Delegaci maj prawo g這sowa i ewentualnie mog to zrobi przez powierzenie komu swego g這su.

Artyku 27. - Kompetencje Zgromadzenia krajowego s nast瘼uj帷e:

  1. dyskutowa i przystosowa do warunk闚 lokalnych dyrektywy Rady G堯wnej Legionu,
  2. obradowa nad innymi sprawami, wyp造waj帷ymi z sytuacji wewn皻rznej i poprzednio zaaprobowanymi przez Rad G堯wn. Te sprawy mog dotyczy zw豉szcza organizacji diecezjalnej lub krajowej Legionu,
  3. wybra moderatora zgrupowania krajowego, kt鏎ego kadencja trwa trzy lata i mo瞠 by przed逝穎na.

Artyku 28. - moderator krajowy reprezentuje pe軟oprawne swoje zgrupowanie na Walnym Zgromadzeniu Legionu. Je瞠li z wa積ych powod闚 nie mo瞠 przyby, mo瞠 przys豉 delegata. Mo瞠 nim by krajowy duszpasterz.

kontakt: 513-456-389 nowakg7@gmail.com